BEN-GURION'S SOLAR REVOLUTION BEGINS IN:


twitter facebook YouTube flickr
 
קטורה סאן: השדה הסולארי הראשון במדינת ישראל
 
'קטורה סאן' משתרעת על פני 80 דונמים בקצהו הדרומי של קיבוץ קטורה ומייצרת 4.95 מגהוואט חשמל ירוק ונקי. השדה מורכב מ-18,500 פנלים פוטו-וולטאיים מתוצרת 'סאנטק' (Suntech), המייצרים יחדיו כתשעה מיליוני קו"ש לשנה.
 
במהלך 20 השנים הקרובות עתידה 'קטורה סאן' לייתר הפקה של כ-125,000 טון-מטרי של דו-תחמוצת הפחמן, הישג השקול לנטיעת 180,000 עצים. הקמת השדה נמשכה כשישה חודשים. הוא יחובר לרשת החשמל הלאומית והחשמל שיופק יועבר לקיבוצי האזור בקו של 33,000 קילו וולט.

קיבוץ יטבתה

קיבוץ שיתופי חילוני המונה כ- 120 משפחות. הקיבוץ ממוקם כ- 42 ק"מ צפונית לאילת, הוקם בשנת 1957, הענף הכלכלי הגדול והעיקרי ביטבתה הוא משק החלב. רפת הקיבוץ עומדת בשורה הראשונה של הרפתות בארץ. הענף הכלכלי הגדול של יטבתה הוא משק החלב- לרפת צמודה מחלבת יטבתה, שהוקמה בשנת 1964.

דובי גולדמן – מרכז משק (לשעבר):
"קיימנו בדיקת שוק מקיפה, ארוכה וקפדנית ובסוף בחרנו בערבה פאוור כי השתכנענו כי מדובר בחברה מקצועית מאד, בעלת ניסיון ואיתנות פיננסית, שתוכל להבטיח את הקמת השדה הסולארי ולטפל בו לאורך 20 שנה ויותר" .
 
ערבה פאוור קומפני - Arava Power Company
קיבוץ קטורה, ד.נ. חבל אילות, 88840  |  טל: 074-7171810|  דוא"ל: elana@aravapower.com
Kibbutz Ketura, D.N. Hevel Eilot, 88840 ISRAEL  | T: +972-74-7171810  |  Email: elana@aravapower.com
Design & Developed by Logics - פיתוח תוכנה ואינטרנט    |    Brought to you by: