BEN-GURION'S SOLAR REVOLUTION BEGINS IN:


twitter facebook YouTube flickr
 
קטורה סאן: השדה הסולארי הראשון במדינת ישראל
 
'קטורה סאן' משתרעת על פני 80 דונמים בקצהו הדרומי של קיבוץ קטורה ומייצרת 4.95 מגהוואט חשמל ירוק ונקי. השדה מורכב מ-18,500 פנלים פוטו-וולטאיים מתוצרת 'סאנטק' (Suntech), המייצרים יחדיו כתשעה מיליוני קו"ש לשנה.
 
במהלך 20 השנים הקרובות עתידה 'קטורה סאן' לייתר הפקה של כ-125,000 טון-מטרי של דו-תחמוצת הפחמן, הישג השקול לנטיעת 180,000 עצים. הקמת השדה נמשכה כשישה חודשים. הוא יחובר לרשת החשמל הלאומית והחשמל שיופק יועבר לקיבוצי האזור בקו של 33,000 קילו וולט.

קיבוץ אליפז

קיבוץ חילוני השוכן בערבה הדרומית בחבל אילות בכניסה לפארק תמנע, הוקם בשנת 1983.
הקיבוץ מונה כ- 29 משפחות. ענפי התעסוקה העיקריים הם: רפת, מטע תמרים, גידולי שדה וחדרי אירוח.
  
אודי פינסלר – מרכז משק (לשעבר):
"צוות ניהולי מעולה, אותו אנו מכירים באופן אישי, בנוסף לתוכנית עסקית ואסטרטגית מצוינת ומבוססת היטב הובילו אותנו לבחור בערבה פאוור לאחר בדיקת שוק מקיפה. מדובר באנשים שאנחנו מאמינים להם ובוטחים ביכולתם להוביל את השותפות שלנו לרווחים ולמילוי כל היעדים שהצבנו לעצמנו".
 
ערבה פאוור קומפני - Arava Power Company
קיבוץ קטורה, ד.נ. חבל אילות, 88840  |  טל: 074-7171810|  דוא"ל: elana@aravapower.com
Kibbutz Ketura, D.N. Hevel Eilot, 88840 ISRAEL  | T: +972-74-7171810  |  Email: elana@aravapower.com
Design & Developed by Logics - פיתוח תוכנה ואינטרנט    |    Brought to you by: