BEN-GURION'S SOLAR REVOLUTION BEGINS IN:


twitter facebook YouTube flickr
 
קטורה סאן: השדה הסולארי הראשון במדינת ישראל
 
'קטורה סאן' משתרעת על פני 80 דונמים בקצהו הדרומי של קיבוץ קטורה ומייצרת 4.95 מגהוואט חשמל ירוק ונקי. השדה מורכב מ-18,500 פנלים פוטו-וולטאיים מתוצרת 'סאנטק' (Suntech), המייצרים יחדיו כתשעה מיליוני קו"ש לשנה.
 
במהלך 20 השנים הקרובות עתידה 'קטורה סאן' לייתר הפקה של כ-125,000 טון-מטרי של דו-תחמוצת הפחמן, הישג השקול לנטיעת 180,000 עצים. הקמת השדה נמשכה כשישה חודשים. הוא יחובר לרשת החשמל הלאומית והחשמל שיופק יועבר לקיבוצי האזור בקו של 33,000 קילו וולט.
דף הבית -> אודות -> חזון החברה

חזון החברה

ערבה פאוור רואה בייצור חשמל מאנרגיה סולארית מרכיב חשוב ומרכזי בשמירה על כדור הארץ, וכדרך עדיפה ויעילה לצמצום פליטת פחמן דו-חמצני מזיק ומסוכן הנפלט לאוויר כתוצאה מייצור חשמל מדלקים מחצביים.
 
ערבה פאוור היא חברה בעלת תפיסת עולם וחזון המשלבים ציונות ועסקים. מלבד המחויבות העסקית כלפי בעלי המניות, קיים רובד נוסף המבטא את האחריות שאנו חשים כלפי ההתיישבות בנגב, בערבה ובצפון הארץ. העובדה כי בזכות פעילות החברה יושקעו מיליוני שקלים בקיבוצים ומושבים באזורים אלה, ויווצרו מקומות עבודה חדשים ורבים, היא מרכיב חשוב וחיוני בחזונם של מקימי החברה.
 
חברת ערבה פאוור שמה לה למטרה להיות הספק המוביל של חשמל מאנרגיה סולארית בישראל. באמצעות שיתוף פעולה עם קיבוצים ומושבים.
 
חזון זה משתלב עם חזונו של ראש הממשלה, נתניהו, 'שישראל תחדל משימוש בדלקים פחמים ותפתח עבור המדינה והעולם אנרגיות חלופיות'; החזון שלנו תואם גם את החלטת הממשלה מינואר 2009 על יעד מנחה לייצור חשמל ממקורות מתחדשים, בהיקף של 4,000 מגה-וואט עד שנת 2020; וגם עם חזונו של ראש המועצה האזורית אילות, מר אודי גת, בדבר ניצול התנאים האופטימאליים לאנרגיה סולארית במועצה האזורית אילות, והפיכתה למרכז ייצור אנרגיה סולארית בישראל.


 
 
 
 
 
 
 
 
ערבה פאוור קומפני - Arava Power Company
קיבוץ קטורה, ד.נ. חבל אילות, 88840  |  טל: 074-7171810|  דוא"ל: elana@aravapower.com
Kibbutz Ketura, D.N. Hevel Eilot, 88840 ISRAEL  | T: +972-74-7171810  |  Email: elana@aravapower.com
Design & Developed by Logics - פיתוח תוכנה ואינטרנט    |    Brought to you by: