BEN-GURION'S SOLAR REVOLUTION BEGINS IN:


twitter facebook YouTube flickr
 
קטורה סאן: השדה הסולארי הראשון במדינת ישראל
 
'קטורה סאן' משתרעת על פני 80 דונמים בקצהו הדרומי של קיבוץ קטורה ומייצרת 4.95 מגהוואט חשמל ירוק ונקי. השדה מורכב מ-18,500 פנלים פוטו-וולטאיים מתוצרת 'סאנטק' (Suntech), המייצרים יחדיו כתשעה מיליוני קו"ש לשנה.
 
במהלך 20 השנים הקרובות עתידה 'קטורה סאן' לייתר הפקה של כ-125,000 טון-מטרי של דו-תחמוצת הפחמן, הישג השקול לנטיעת 180,000 עצים. הקמת השדה נמשכה כשישה חודשים. הוא יחובר לרשת החשמל הלאומית והחשמל שיופק יועבר לקיבוצי האזור בקו של 33,000 קילו וולט.
דף הבית -> שותפים -> בדואים בנגב

בדואים בנגב

משפחת אבו-קרינאת
החברה פועלת בקידום הקמת שדות סולאריים ע"י יצירת שותפויות עם בעלי קרקע פרטית בקרב האוכלוסיה הבדואית בנגב. בנגב, בדומה לערבה, ישנן קרקעות וקרינת השמש אף היא חזקה.
 
ההחלטה לפעול בקרב המגזר הבדואי נובעת ממספר שיקולים :
- במסגרת פעילות זאת יוכל המגזר הבדואי ליהנות מן התמריצים וההטבות על בסיס החלטת הקבינט החברתי כלכלי בנושא קידום נושא האנרגיות המתחדשות בנגב ובערבה
- הקמת השדות הסולאריים תספק פרנסה ותעסוקה לאנשים המתגוררים באזור זה הסובל מרמת אבטלה גבוהה
- הקמת השדות תספק מקור הכנסה קבוע לתקופה של לפחות 20 שנה. רשות החשמל מחוייבת על פי חוק לקנות את החשמל המיוצר באמצעות אנרגיה חלופית מיצרנים פרטיים במשך 20 שנה בעלות ידועה מראש וקבועה.
- עצם הקמת אתרים סולאריים באזור זה תביא לפיתוח האזור מבחינת תשתיות, הולכת קווים וכו'... "ערבה פאוור" עשתה היסטוריה בנגב וחתמה עם מספר משפחות בדואיות בנגב אשר בבעלותן אדמות, על חוזה לבניית שדות סולאריים בינוניים.
 
ג'ון כהן ומוסא תרביןביוני 2010 ערבה פאוור עשתה היסטוריה בנגב וחתמה עם משפחת תראבין ומשפחת אבו-קרינאת לבניית שדות סולאריים בשטח של 370 דונם בעלי יכולת ייצור של 20 מגה וואט. החוזה מהווה את הכניסה הראשונה של חברה ליצור חשמל סולארי לשטחים בבעלות האוכלוסייה הבדואית בנגב. במסגרת ההסכמים החדשים יוקמו בשטחים בבעלות המשפחות שלושה שדות סולאריים בהשקעה ראשונית של 400 מיליון שקלים. חאג' מוסא תראבין: "אנחנו גאים בחוזה עם ערבה פאוור - חברה אמינה, שמכבדת את הקשר והזכויות שלנו לאדמה, שהקשר שלה עם הקהילה הבדואית הוא קשר אמיץ ". עוד הוסיף תראבין, כי החוזה עם ערבה פאוור יאפשר השתלבות של האוכלוסייה הבדואית באחד מהענפים העסקיים המתקדמים והמובילים בישראל. "אנו שמחים שנפל בחלקנו להיות הראשונים שנכנסים לתחום ומאמינים שמשפחות רבות יצטרפו בעקבותינו".
 
ראאד קיעאן, ראש צוות בדואי בערבה פאוור: "אני שמח על ההסכמים שחתמו יזמים בדואים עם חברת ערבה פאוור קומפני ,שהם  תוצאה של שיתוף פעולה הדדי בין בעלי הקרקע לבין החברה תוך ראיה עסקית כלכלית ארוכת טווח וניצול פוטנציאל קיים של קרקעות. השילוב של הפקת אנרגיה ירוקה במרחב הנגב ושמירה על איכות הסביבה בשיתוף יזמים מהמרחב הבדואי  עם יצירת מקומות תעסוקה לבני המקום הוא מוצלח וטוב הן למדינה והן לבעלי הקרקע. אני שוב שמח שערבה פאוור מביאה חלוציות  ליזמות מתוך אמונה שהצדק החברתי מגיע גם מהצד העסקי כלכלי .אני מקווה שמוסדות המדינה ורשויות התכנון יעודדו ויסייעו בקידום מיזמים אלה על ידי קיצור הליכים בירוקראטיים למינוף חזון זה"
 
ח"כ טאלב א-סאנע : "אנחנו שמחים, שחברה כמו ערבה פאוור, ושותפתה העסקית סימנס הגרמנית, משקיעות ויוצרות מקומות תעסוקה לאוכלוסייה הבדואית, שנשארה זנוחה לאורך השנים. אנחנו מקווים ששיתוף הפעולה יאפשר הזדמנויות כלכליות חדשות לבדואים, שנמצאים במצב הכלכלי הקשה ביותר בישראל".
ערבה פאוור קומפני - Arava Power Company
קיבוץ קטורה, ד.נ. חבל אילות, 88840  |  טל: 074-7171810|  דוא"ל: elana@aravapower.com
Kibbutz Ketura, D.N. Hevel Eilot, 88840 ISRAEL  | T: +972-74-7171810  |  Email: elana@aravapower.com
Design & Developed by Logics - פיתוח תוכנה ואינטרנט    |    Brought to you by: