BEN-GURION'S SOLAR REVOLUTION BEGINS IN:


twitter facebook YouTube flickr
 
קטורה סאן: השדה הסולארי הראשון במדינת ישראל
 
'קטורה סאן' משתרעת על פני 80 דונמים בקצהו הדרומי של קיבוץ קטורה ומייצרת 4.95 מגהוואט חשמל ירוק ונקי. השדה מורכב מ-18,500 פנלים פוטו-וולטאיים מתוצרת 'סאנטק' (Suntech), המייצרים יחדיו כתשעה מיליוני קו"ש לשנה.
 
במהלך 20 השנים הקרובות עתידה 'קטורה סאן' לייתר הפקה של כ-125,000 טון-מטרי של דו-תחמוצת הפחמן, הישג השקול לנטיעת 180,000 עצים. הקמת השדה נמשכה כשישה חודשים. הוא יחובר לרשת החשמל הלאומית והחשמל שיופק יועבר לקיבוצי האזור בקו של 33,000 קילו וולט.
דף הבית -> פרויקטים סולאריים -> פרויקטים עתידיים

פרויקטים עתידיים

 
לערבה פאוור פרוייקטים עתידיים רבים בתחום ה- PV, כולם ממוקמים באיזורים מובחרים בנגב ובערבה. הפרוייקטים בעלי רשיון מותנה לייצור חשמל, תהליך שינוי יעוד הושלם, סקרי חח"י בוצעו והיתרי בנייה בשלבים מתקדמים.
ברגע שיפורסמו מכסות ל- PV יחד עם ההסדרה המלווה, פרוייקטים אלה יהיו בין הראשונים לבקש אישור תעריף, ולאחר מכן להתקדם לסגירה פיננסית והקמה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ערבה פאוור קומפני - Arava Power Company
קיבוץ קטורה, ד.נ. חבל אילות, 88840  |  טל: 074-7171810|  דוא"ל: elana@aravapower.com
Kibbutz Ketura, D.N. Hevel Eilot, 88840 ISRAEL  | T: +972-74-7171810  |  Email: elana@aravapower.com
Design & Developed by Logics - פיתוח תוכנה ואינטרנט    |    Brought to you by: