BEN-GURION'S SOLAR REVOLUTION BEGINS IN:


twitter facebook YouTube flickr
   
  קטורה סאן: השדה הסולארי הראשון במדינת ישראל
   
  'קטורה סאן' משתרעת על פני 80 דונמים בקצהו הדרומי של קיבוץ קטורה ומייצרת 4.95 מגהוואט חשמל ירוק ונקי. השדה מורכב מ-18,500 פנלים פוטו-וולטאיים מתוצרת 'סאנטק' (Suntech), המייצרים יחדיו כתשעה מיליוני קו"ש לשנה.
   
  במהלך 20 השנים הקרובות עתידה 'קטורה סאן' לייתר הפקה של כ-125,000 טון-מטרי של דו-תחמוצת הפחמן, הישג השקול לנטיעת 180,000 עצים. הקמת השדה נמשכה כשישה חודשים. הוא יחובר לרשת החשמל הלאומית והחשמל שיופק יועבר לקיבוצי האזור בקו של 33,000 קילו וולט.
  דף הבית -> מה זה אנרגיה סולארית?

  מה זה אנרגיה סולארית?

  מה זה אנרגיה סולארית?
  הפוטנציאל בישראל, עם רמות קרינה בין הגבוהות בעולם, מקום אידיאלי להקמת מיזמים פוטו-וולטאיים
   
  הטכנולוגיה הפוטו-ואלטאית
  כאשר בוחנים את ההיסטוריה של האנושות, קשה להאמין שרק לפני 120 שנה העולם התקיים ללא אנרגיה חשמלית. מאז תחילת עידן ייצור חשמל, אנו עדים לגידול ניכר בתוחלת ובאיכות החיים בעולם המודרני. אך יחד עם זאת רוב ייצור החשמל הינו על ידי שריפת דלקים פוסילים. כתוצאה מכך, מתרחשות בשנים האחרונות תופעות כמו: החמרה בזיהום האוויר, התרחבות החור באוזון והתחממות כדור הארץ. יתר על כך, הדלקים הפוסילים הולכים ואוזלים.

  השימוש באנרגיות מתחדשות הינו צו השעה. הטכנולוגיה של PV (פוטווולטאית) הינה שיטה פשוטה, שקטה וירוקה. באמצעות פאנלים הדומים לפאנלים של דוד שמש לחימום מים, נקלטת אנרגיית הפוטונים של קרינת השמש וכך הופכת אנרגיה זו לאנרגיה חשמלית שיכולה לזרום גם אל הרשת הארצית. אין חלקים זזים, אין שריפת חומרים, רק זריחת השמש.

  הטכנולוגיה מבוססת על מוליכים למחצה – לרוב סיליקון - הקולטים את הפוטונים אשר בקרינת השמש ומעבירים אנרגיה זאת אל אלקטרונים בתוך המוליך למחצה. אלקטרונים אלה מהווים מטען חשמלי המוכן לזרום בתוך מעגל סגור. הזרימה מכוונת אל ממירים אשר הופכים את האנרגיה החשמלית המיוצרת על ידי הפאנלים הפוטו-וולטאים לחשמל הזורם ברשת ארצנו.
   
   
   
   
   
  ערבה פאוור קומפני - Arava Power Company
  קיבוץ קטורה, ד.נ. חבל אילות, 88840  |  טל: 074-7171810|  דוא"ל: elana@aravapower.com
  Kibbutz Ketura, D.N. Hevel Eilot, 88840 ISRAEL  | T: +972-74-7171810  |  Email: elana@aravapower.com
  Design & Developed by Logics - פיתוח תוכנה ואינטרנט    |    Brought to you by: