BEN-GURION'S SOLAR REVOLUTION BEGINS IN:


twitter facebook YouTube flickr
   
  קטורה סאן: השדה הסולארי הראשון במדינת ישראל
   
  'קטורה סאן' משתרעת על פני 80 דונמים בקצהו הדרומי של קיבוץ קטורה ומייצרת 4.95 מגהוואט חשמל ירוק ונקי. השדה מורכב מ-18,500 פנלים פוטו-וולטאיים מתוצרת 'סאנטק' (Suntech), המייצרים יחדיו כתשעה מיליוני קו"ש לשנה.
   
  במהלך 20 השנים הקרובות עתידה 'קטורה סאן' לייתר הפקה של כ-125,000 טון-מטרי של דו-תחמוצת הפחמן, הישג השקול לנטיעת 180,000 עצים. הקמת השדה נמשכה כשישה חודשים. הוא יחובר לרשת החשמל הלאומית והחשמל שיופק יועבר לקיבוצי האזור בקו של 33,000 קילו וולט.
  דף הבית -> שירותי הפעלה ותחזוקה -> גלובל סאן הפעלה ותחזוקה בע"מ

  גלובל סאן הפעלה ותחזוקה בע"מ

  גלובל סאן הפעלה ותחזוקה בע"מ , זרוע התפעול והתחזוקה של ערבה פאוור, מתמחה במתן שירותי תפעול ותחזוקה למתקנים פוטווולטאים בכל רחבי הארץ. החברה מספקת מגוון שירותים בכל תחומי התפעול והתחזוקה של מתקני PV, ומעניקה שקט נפשי לבעלי המתקנים. החברה, נהנית מידע מקצועי מעמיק ונסיון רב שנצבר במהלך 8 השנים האחרונות בפיתוח ותכנון מתקני PV גדולים בישראל. החברה מעניקה שירותים לעשרות מגהוואטים של פרויקטים לרבות כל מתקני ערבה פאוור.

  סוגי השירותים

   
   
  שירותי אבטחה
  אבטחת מתקנים סולארים הינו תחום חשוב ביותר במטרה למנוע אירועי אבטחה וביטוח במתקן שלך. אבטחת המתקנים מבוצעת בהתאם להנחיות משרד התשתיות, האנרגיה והמים ותוך ניהול מושכל של הסיכונים בפרויקט. החברה מעניקה שירותי אבטחה לרבות כוח תגובה להגעה לאתר במידת הצורך. גלובל סאן הפעלה ותחזוקה מבינה את הצורך להגן על המתקן, תוך חסכון בעלויות ושמירה קפדנית על בטיחות העובדים ושלמות המתקן.
   
  ניהול היצור ומערכת הבקרה
  ניהול מערכת הבקרה הינו חלק קריטי במקסום התפוקה של המתקן. מעקב שוטף אחר הייצור במתקן והתראה מהירה על תקלות מבטיחים כי כל ירידה בייצור תהיה לזמן המינימלי ותנוהל באופן המטיבי. חדר הבקרה של גלובל סאן הפעלה ותחזוקה ערוך לתת מענה שוטף לאירועים בזמן אמת כמו גם ביצוע דוחות וניתוחים לפי צרכי המתקן. מהנדסי הבקרה של גלובל סאן הפעלה ותחזוקה הינם בעלי ידע מעמיק ונסיון בניתור וניתוח תפקוד של מתקנים סולארים במטרה לעקוב ולשפר את תפקוד המתקנים.
   
   
  תחזוקה חשמלית
  גלובל סאן הפעלה ותחזוקה נהנית מידע מעמיק בכל תחומי התחזוקה הקשורים למתקנים סולארים פוטווולטאים. צוות המהנדסים של גלובל סאן הפעלה ותחזוקה, בעלי מומחיות במערכות פוטווולטאיות, חשמל במתח נמוך, ממירים, מתח ביניים וגבוה, ערוכים לתת מענה כולל למגוון תחומי התחזוקה במתקנים. זמן הגעה של הצוות הינו קצר ביותר, בייחוד לפרויקטים באיזור הערבה.
   
  ניהול אתר, עבודות אזרחיות, גינון
  שמירה על איזור המתקן הינו חלק חשוב בהבטחת תפקוד המתקן לאורך זמן. עם זאת, מתקנים סולארים מתוחזקים ומנוהלים בהתאם לדרישות והנחיות מגופים שונים וביצוע אחזקה בצורה שגויה עלול לסכן את עמידות המתקן מפני נזקי טבע מצטברים ופתאומיים וכמו כן לסכן היתרים שונים שתוקפם הכרחי לפעילות המתקן. צוות גלובל סאן הפעלה ותחזוקה הינו בעל נסיון רב שנים בתכנון וביצוע של עבודות אזרחיות, גינון וכל מגוון העבודות הנדרשות לשם שמירה על סביבת המתקן, הכל תוך שמירה על בטיחות והוראות הרשויות הרלבנטיות.
   
  אנו מבינים את צרכי הפרויקט, את צרכי הגורמים השונים הקשורים אליו לרבות גופים מממנים ומשקיעים, ואנו ערוכים לתת מענה מיטבי לכל קשת הגורמים הקשורים למתקן. אנו פרושים ברחבי הארץ ונותנים מענה מהיר לתקלות בכל רחבי הארץ, לרבות באיזור הערבה.ליצירת קשר ישיר: esther@aravapower.com  או alon@aravapower.com
  ערבה פאוור קומפני - Arava Power Company
  קיבוץ קטורה, ד.נ. חבל אילות, 88840  |  טל: 074-7171810|  דוא"ל: elana@aravapower.com
  Kibbutz Ketura, D.N. Hevel Eilot, 88840 ISRAEL  | T: +972-74-7171810  |  Email: elana@aravapower.com
  Design & Developed by Logics - פיתוח תוכנה ואינטרנט    |    Brought to you by: